Het huis van Sanquin

Samen met de donor voor
een beter leven voor de patiënt

01

Donor / afnamelocatie


We ontvangen onze donors op diverse afnamelocaties, waar ze vrijwillig en onbetaald hun bloed of plasma doneren.

02

Screening


In ons screeningslaboratorium op onze hoofdlocatie in Amsterdam testen we bloeddonaties op diverse infectieziekten.

03

Bewerking


Het gedoneerde bloed wordt via centrifuge en filtering bewerkt tot verschillende bloedproducten: rode bloedcellen, bloedplaatjes en plasma.

04

Uitgifte


Vanuit 7 uitgiftelocaties in Nederland leveren we onze bloedproducten aan alle behandelaars in Nederland.

05

Bloedtransport


Alle ziekenhuizen in Nederland worden door ons op regelmatige basis bevoorraad met bloedproducten en plasmageneesmiddelen.

06

Patiënt / ziekenhuis


Dankzij onze donors redden we of verbeteren jaarlijks de levens van duizenden patiënten met onze geneesmiddelen en bloedproducten.

07

Donor Service Centrum


Hier houden we alle donorgegevens bij en versturen we oproepen naar donors om te komen doneren. We beantwoorden vragen van donors en niet-donors over het donorschap.

08

Sanquinnovate


Bij Sanquinnovate komen mensen vanuit verschillende Sanquin-onderdelen samen om veelbelovende onderzoeksideeën om te zetten naar nieuwe producten en diensten.

09

Diagnostiek


Dankzij nauwe samenwerking tussen diagnostiek en onderzoek gebruiken we de laatste wetenschappelijke inzichten bij de ontwikkeling van nieuwe diagnostische tests.

10

Reagents


Wij maken verschillende bloedgroep- en immuunreagentia, waarmee een bepaalde bloedgroep of de aanwezigheid van een virus aangetoond kan worden.

11

Research & LabServices


Wetenschappelijk onderzoek is van essentieel en levensreddend belang. Meer dan 100 wetenschappers zijn hier dagelijks mee bezig bij ons.

12

Concernstaf


De concernstaf biedt ondersteuning op het gebied van Communicatie, Human Resources, Juridische zaken, ICT, Financiële zaken, Inkoop en Facilitair beheer.

13

Missie / kernwaarden


Onze missie is: samen met de donor voor een beter leven van de patiënt. De waarden waarlangs we al onze activiteiten leggen zijn: vernieuwend, verbindend en verantwoordelijk.

14

Warmte / koudewinning


Dankzij de opslag van koelwater in de grond en warmtewisseling met de stadsverwarmingsleiding realiseren we een aanzienlijke CO2-reductie en energiebesparing.